6.0.2 כלי רכב מנועיים הרשומים בראשון לציון לפי סוג הרכב - באחוזים