6.0.3 לוח כלי רכב מנועיים ל 1,000 תושבים לפי סוג רכב