6.0.3 לוח כלי רכב מנועיים ל - 1,000 תושבים, לפי סוג רכב