6.0.5 כלי רכב פרטיים בארץ ובערים הגדולות לפי שנת ייצור