6.0.7-3 לוח ישראלים מורשים לנהוג, מורשעים והרשעות בעברות נהיגה, לפי יישוב מגורים של הנהג - למ"ס