6.0.7.2 לוח תושבי ראשון לציון המורשים לנהוג, מורשעים והרשעות