6.0.7.2 תושבי ראשון לציון המורשים לנהוג, מורשעים והרשעות