6.0.7.3 לוח ישראלים מורשים לנהוג, מורשעים והרשעות בעברות נהיגה, לפי ישוב מגורי הנהג