6.0.7.3 ישראלים מורשים לנהוג, מורשעים והרשעות בעברות נהיגה, לפי יישוב מ גורים של הנהג - למ"ס