6.0.7 לוח מורשים לנהוג לכל 1,000 תושבים, לפי סוג רכב בערים הגדולות