6.0.7 מורשים לנהוג לכל 1,000 תושבי ם, לפי סוג רכב בערים הגדולות