6.0.8.1 תרשים תאונות דרכים ונפגעים - ראשון לציון 1988-2013