6.0.8.2 תרשים מספר נפגעים בתאונות דרכים, לפי סוג הנפגע