6.0.8 לוח תאונות דרכים - שיעורים לאלף תושבים ולאלף כלי רכב מנועיים