6.0.8 תאונות דרכים - שיעורים לאלף תושבים ולאלף כלי רכב מנועיים