6.1.1 לוח נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה סוג וגיל הנפגע וסוג הרכב המעורב