6.1.1 לוח נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה, סוג, גיל הנפגע וסוג הרכב המעורב