6.1.1 נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה, סוג וגיל הנפגע וסוג הרכב המעורב