6.1.2-1 לוח תאונות דרכים, לפי סוג תאונה בערים הגדולות