6.1.3 לוח תאונות דרכים עם נפגעים בערים הגדולות, לפי חומרת התאונה