6.1.3 תאונות דרכים עם נפגעים בערים הגדולות לפי חומרת התאונה