6.1.4-1 לוח כלי רכב המעורבים בתאונות דרכים בערים הגדולות לפי סוג רכב