6.1.4 לוח נפגעים בתאונות דרכים, בערים הגדולות לפי חומרה וגיל הנפגע