6.1.5-2 לוח 6.15-2 רשימת הצמתים העירוניים, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2009 - ראשון לציון