6.1.5-1 לוח תאונות דרכים עם נפגעים, במקומות בהם ארעו לפחות 3 תאונות, ראשון לציון 2013