6.1.5.1 תאונות דרכים עם נפגעים במקומות שארעו בהם לפחות 3 תאונות, ראשון לציון 2014