6.1.5 לוח תאונות דרכים עם נפגעים בדרכים לא עירוניות, לפי קטע דרך ושנה בראשון לציון