6.1.5 תאונות דרכים עם נפגעים בדרכים לא עירוניות, לפי קטע דרך ושנה בראשון לציון