6.1.6 רמזורים בצמתים לפי שנה וגידול באחוזים משנה לשנה