6.1.1 לוח 6.11 נפגעים בתאונות דרכים לפי חומרה סוג וגיל הנפגע וסוג הרכב המעורב