6.1.2-1 לוח 6.1.2-1 תאונות דרכים, לפי סוג תאונה בערים הגדולות