6.1.5-1 לוח 6.15-1 רשימת הרחובות, שאירעו בהם לפחות 3 תאונות בשנת 2009