6.2.0 תנועת נוסעים ברכבות לראשון לציון, לפי יעד ושנה