6.2.0 תנועות נוסעים ברכבות לראשון לציון, לפי יעד ושנה