6.0.3 לוח 6.3 כלי רכב מנועיים ל - 1,000 תושבים לפי סוג רכב