6.0.7-1 לוח 6.7-1 מורשים לנהוג לפי יישוב מגורים וגיל