6.0.8 לוח 6.8 תאונות דרכים - שיעורים לאלף תושבים ולאלף כלי רכב מנועיים