7.0.1 התפלגות התיקים שהוגשו לבית המשפט לעניינים מקומיים מידי שנה, לפי מהותם