7.0.2 לוח תיקים שנפתחו או נסגרו בבית המשפט לעניינים מקומיים 2012