7.0.2 לוח תיקים שנפתחו או נסגרו בבית משפט לעניינים מקומיים