7.0.2 תיקים שנפתחו או נסגרו בבית משפט לענינים מקומיים