7.0.3 לוח עבירות שבוצעו בראשון לציון לפי סוג עבירה