7.0.4.1 לוח מבוגרים וקטינים תושבי ישראל המורשעים בדין, לפי סוג עבירה וצורת יישוב