7.0.4 לוח חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג עבירה