7.0.5 לוח חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי גיל, מין וסוג עבירה