7.0.5 חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר, לפי קבוצת גיל וסוג עבירה