7.0.5 חשודים (בעלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי קבוצת גיל וסוג עבירה