7.0.6 לוח חשודים (בלי רישום משטרתי) תושבי העיר לפי סוג העבירה וגיל