7.0.7 לוח פעולות של שרותי כבאות והצלה לפי סוג אירוע