7.0.8 לוח אירועים שרותי כבאות והצלה, לפי מקום אירוע ושנה